Aakasam Song Lyrics – Kalusukovalani Movie

Aakasam Song Lyrics in Telugu

చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికి చాం
ఆకాశం తన రెక్కలతో నను కప్పుతు వుంటే
భూలోకం నను నిద్దరపుచ్చాలి
జాబిల్లి తన వెన్నెలతో నను నిద్దురలేపి
రేయంతా తెగ అల్లరి చెయ్యాలి
ఏవేవో కొన్ని కలలు ఉన్నాయి
అవి రేపో మాపో నిజమవ్వాలి
గుండెల్లో కొన్ని ఊహలు ఉన్నాయి
అవి లోకంలోన చీకటినంతా తరిమెయ్యాలి
ఆకాశం తన రెక్కలతో నను కప్పుతు వుంటే
భూలోకం నను నిద్దరపుచ్చాలి
జాబిల్లి తన వెన్నెలతో నను నిద్దురలేపి
రేయంతా తెగ అల్లరి చెయ్యాలి
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికి చాం

ఆరారు అని ఈ గాలి నాకే జోలలు పాడాలి
ఏలేలో అని గోదారి నాతో ఊసులు ఆడాలి
ఇంద్రధనస్సుని ఊయలగా నేను మలచాలి చాం
తారలన్నీ నాకు హారము కావాలి చికిచికిచికి చాం
మబ్బు నుండి జారు జల్లులలో నేను తడవాలి చాం
చందమామ నాకు చందనమవ్వాలి చికిచికిచికి చాం
రంగులతో కళ్లాపే చల్లాలి
ఆ రంగుల నుండి లాలించే
ఒక రాగం పుట్టాలి
ఆకాశం తన రెక్కలతో నను కప్పుతు వుంటే
భూలోకం నను నిద్దరపుచ్చాలి
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికి చాం

నా వాడు ఎక్కడున్నా సరే
రారాజల్లే నను చేరుకోవాలి
నాతోడుంటూ ఎన్నైడెనా సరే
పసిపాపల్లే నను చూసుకోవాలి
అమ్మలోన ఉన్న కమ్మదనం వెన్నెలోన కలిపి
నాకు ముద్దు ముద్దు గోరు ముద్దాలు పెట్టాలి
చికిచికిచికి చాం
ప్రేమలోన ఉన్న తీయదనం ప్రేమతోటే తెలిపి
చిన్న తప్పు చేస్తే నన్ను తీయగా తిట్టాలి
చికిచికిచికి చాం
ఏనాడు నా నీడై ఉండాలి
ఆ నీడను చూసి ఓటములన్నీ పారిపోవాలి
ఆకాశం తన రెక్కలతో నను కప్పుతు వుంటే
భూలోకం నను నిద్దరపుచ్చాలి
జాబిల్లి తన వెన్నెలతో నను నిద్దురలేపి
రేయంతా తెగ అల్లరి చెయ్యాలి
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికిచికి చాం
చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికి చాం

Click here for the details of :

Nuvve Naa Swasa Song Lyrics – Okariki Okaru Movie

Nuvve Naa Swasa Song Lyrics in Telugu

నువ్వే నా శ్వాస మనసున నీకై అభిలాష
బ్రతుకైన నీతోనే చితికైన నీతోనే వెతికేది నే నిన్నేనని చెప్పాలని చిన్ని ఆశ
ఓ ప్రియతమా… ఓ ప్రియతమా…!

నువ్వే నా శ్వాస మనసున నీకై అభిలాష
ఓ.ఓ.తాన.నన .త.త… తా.న.నన
పూవుల్లో పరిమళాన్ని పరిచయమే చేశావు

తారల్లో మెరుపులన్ని దోసిలిలో నింపావు
మబ్బుల్లో చినుకులన్ని మనసులోన కురిపించావు
నవ్వుల్లో నవలోకాన్ని నా ముందే నిలిపినావుగా

నీ జ్ఞాపకాలన్నీ ఏ జన్మలోనైనా నే మరువలేనని నీతో చెప్పాలని చిన్ని ఆశ
ఓ ప్రియతమా… ఓ ప్రియతమా!

నువ్వే నా శ్వాస మనసున నీకై అభిలాష
సూర్యునితో పంపుతున్నా…

Click here to know where to watch :

Prema Desam Song Lyrics – Shakti Movie

Prema Desam Song Lyrics in Telugu

ప్రేమదేశం యువరాణి పూతప్రాయం విరిబోణి

ఏరికోరి మెచ్చావే ఈ తోటరాముణ్ణి
ఆకతాయి అబ్బాయి హాయి పిలుపుల సన్నాయి
మనసుపైనే చల్లావే మంత్రాల సాంబ్రాణి
నా కనులు నా కలలు నిన్నే చూస్తున్నాయి
రావోయి రావోయి సిరి సిరి లేత సొగసుల మధుపాయి

దాయి దాయి దావోయి తీగనడుమిటు తేవోయి
లాయి లాయి లల్లాయి తీపి తికమక రాజేయి
బాపురే మెరుపులు వేయి తలపులో సుడి తిరిగాయి
చందన చర్చల తొందర మొదలయ్యి
ఛాంగురే వలపు సిపాయి గెలుచుకో కలికి తురాయి
రావోయి రావోయి సిరి సిరి లేత సొగసుల మధుపాయి

అందనంటూ నీ పరువం ఎన్ని పరుగులు తీసిందో
ఆగనంటూ నీ విరహం ఎంతగా వల విసిరిందో
నిన్నటికి మొన్నటి మొన్న జన్మ నీ వశమనుకున్నా
నువ్వే నే నోయ్ నేనే నువ్వోయి
ఈ ఋణం ఎన్నటిైదె నా యవ్వనం నీదనుకోనా
రావోయి రావోయి సిరి సిరి లేత సొగసుల మధుపాయి

Click here to know the details of :

My Name is Billa Song Lyrics – Billa Movie

My Name is Billa Song Lyrics in English

Nenunde Stylaa Ilaa Yedigaane Nee Anthala Yevaraina Salaam Aneyla
Adugadugu Okela Nadavanuga Yevela Yevaru Nanu Oohinchela
Ne Vala Visirithe Vila Vila Ne Nala Kadilithe Hala Gula
My Name Is Billa B For Billa Okate Sainyam La Vachhanilla
My Name Is Billa Bijili Billa Merupe Manishaithe Vuntaadila

Enemy Yevvadaina Yamudini Nenenanta Danger Khatham Chupistha
Bhayame Nakeduraina Daanne Banthaadestha Paathaalamlo Paathestha
Na Kadam Piduguku Chali Jwaram Aayudham Naakadi Aaropraanam
My Name Is Billa Thunder Billa Naake Edurochhi Nilichedela
My Name Is Billa Tiger Billa Panja Guri Pedithe Thappedela

Manishini Nammanu Nenu Manassunu
Vaadanu Nenu Needai Nanne Chusthunta
Mudo Kanne Kannu Muppe Raanivvanu Maranam Paine Gelusthaa
Naa Gatham Ninnati Thone Khatham Ee Kshanam Repo Raade Ranam
My Name Is Billa Deadly Billa Dooke Laava Ni Aapedelaa
My Name Is Billa Only Billa Yepudem Chesthano Cheppedelaa

Naa Pere Kanchanmala Song Lyrics – hankar Dada M.B.B.S Movie

Naa Pere Kanchanmala Song Lyrics in Telugu

నావయసే పాదరసం….నేనసలే చిన్న రసం

నాపెదవే ద్రాక్షరసం నానడుమే నాగస్వరం
నాసోకు పూలరసం నాచూపు నీకు వరం
అందిట్లో ఆడతనం అందిస్తా మూలధనం…ఓయ్….
హే…నా పేరే కాంచనమాల నా వయసే గరమ్ మసాలా
తందాన తాన అంటు మోగనీ తబలా
అ: హే….రావే నా రస రంగీలా నీ గుట్టే నా రసగుల్లా
తైతక్కలాడుకుంటూ తాకితే గుబులా
ఆ: కలిసొస్తా కాని వేళ కైపెక్కే కన్నులా
నీదేరా రాకుమారా దోరగా రా ఊడుకుల ఊయ్యాలా
ఊ… నన్ను అల్లుకో అల్లుకో
ఆ..నన్ను గిల్లుకోరా

హే… నన్ను చంపుకో చంపుకో….. ఓ ….ఓ….ఓహ్
అ: ఊ….. నిన్ను తాకనా తాకనా
ఆ:నిన్ను చుట్టుకోనా
హే…ముద్దు పెట్టనా పెట్టనా…హొయ్….
కో:హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో….హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో….
హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో….
ఆ: ఆ నీ రాకలో రాపిడుంది
నాసోకుల దోపిడుంది
నీ సోకుల దోపిడుంది
నీ దొంగ చుపుకే నా బెంగస్ తీరనా
నీ వుండిపో రాత్రికి
అ:నీ మీదనే మోజువుంది ఈ రోజునే రాజుకుంది
ఏ పోజు పెట్టినా ఈ పోరు తప్పునా తెల్లారిందీ ఆటకి
ఆ: మాయాబజార్ మల్లెపూలకి వేలాల వెర్రి నాకు రేగే
పారాహుషార్ పట్టుచిక్కెరో మామా ….మామా..మామా
అ: కావాలిలే కజ్జికాయలే నీ గిల్లికజ్జికాయలే
ఆడాలిలే గచ్చకాయలే భామ ఓ భామ ఓ భామ
ఆ: ఊ…నన్ను అల్లుకో అల్లుకో
ఆ: నన్ను గిల్లుకోరా
హే..నన్ను చంపుకో చంపుకో…ఓ…ఓ…ఓహ్ ||నాపేరే||
ఆ:ఓలమ్మో…

అ: నీ నవ్వులో చిచ్చువుంది నా గుండెలో గుచ్చుకుంది
ఏ మాట చెప్పినా ఆ మంట తీరునా నన్నాపకే ఎప్పుడూ
ఆ: నీ సూపులో సూదివుంది సూదంటులా లాగుతుంది
నీవంటు తొక్కిన నావంటి చెక్కన నేమోయలేనిప్పుడు
అ: బస్తీ సవాల్ బాలీవుడ్ చిత్రాంగి చీర కట్టదాయె
చారుమినార్ సెంటుబుడ్డివే భామ ఓ భామ ఓ భామ
ఆ: తాకించనా పూతరేకులే లేలేత కొత్త సోకులే
ఒడ్డించనా ముంజకాయలే మామా ఓమామా ఓ మామా
ఊ… నన్ను అల్లుకో అల్లుకో
ఆ: నన్ను గిల్లుకోరా
హే….నన్ను చంపుకో చంపుపో…ఓ….ఓ..ఓహ్
హే…నా పేరే
హొయ్

అ:కాంచనమాల
ఆ: నావయాసే
అ:గరమ్ మసాలా
ఆ: తందాన తాన అంటు మోగే ఈ తబలా
అ: హే…. రావే నా
కో: రస రంగీలా
అ: నీ బుగ్గే
కో: నా రసగుల్లా
అ:తైతక్కలాడుకుంటూ తాకితే గుబులా…లా…లా…హే…ఊయ్….
ఆ:ఆ….ఆహ…

Maharshi Movie Song – Nuvvani Idhi Needani Lyrics

Nuvvani Idhi Needani Song Lyrics – Maharshi, Nuvvani Idhi Needani Lyrics Are Written By Shree Mani, Nuvvani Idhi Needani Song Lyrics Sung By Karthik

Nuvvani Idhi Needani Song Detail

  • Singer: Karthik
  • Composer: Devi Sri Prasad.
  • Lyrics: Shree Mani

Nuvvani Idhi Needani Lyrics In English.

Nuvvani idhi needhani
Idhi nizamani anukunnavaa
Kaadhuga nuvvanukundhi
Idhi kaadhuga nuvvethikindhi
Yedhani badhuledhani
Oka prashnala niluchunnava
Kaalame venuthiraganidhi
Ivvadhu nuvvadiginadhi

Ye veloo pattukuni
Nerchede nadakante
Ontariga nerchaada yevadaina
O saayam andhukoni
Saagedhey brathukante
Ontariga brathikaada yevadaina

Padhuguru mecchina
Ee aanandham
Nee okkadidhainaa
Ninu gelipinchina o chirunavve
Venukey dhaagenaa

Nuvvani idhi needhani
Idhi nizamani anukunnavaa
Kaadhuga nuvvanukundhi
Idhi kaadhuga nuvvethikindhi
Yedhani badhuledhani
Oka prashnala niluchunnava
Kaalame venuthiraganidhi
Ivvadhu nuvvadiginadhi

Oh oopiri mottham
Uppenalaa pongindaa ?
Nee payanam malli
Kotthaga modhalayyindhaa
Innaallu aakasham aapesindha ?
Aa yetthe karigi
Neley kanipinchindha ?
Gelupai o gelupai
Nee parugey poorthainaa
Gamyam migiley undhaa

Rammani ninu rammani
O snehame pilichindhiga
Yennadu ninu maruvanidhi
Yeppudu ninu viduvanidhi
Oh premani nee premani
Nee kosame dhaachindhiga
Gundello guruthayyinadhi
Gaayamai mari vechinadhi
Lokaaley thalavanchi
Ninne keerthisthunnaa
Nuv kore vijayam vere undha
Nee gunde chappudukey
Chirunama yedhantey
Nuv modhalayyina
Chotuni chupisthondha
Nuvvodhilesina ninnalaloki
Adugey saagenaa
Nuv saadhinchina santhoshaaniki
Ardham thelisenaa

Also, Click here for the Details of Bollywood Movies:

Dear Comrade Movie Song – Nee Neeli Kannullona Song Lyrics

Nee Neeli Kannullona Song Details

  • Singer: Gowtham Bharadwaj.
  • Composer: Justin Prabhakaran
  • Lyrics: Reshman

Nee Neeli Kannullona Lyrics in Telugu.

నీ నీలి కన్నుల్లోని ఆకాశమే
తెల్లారి అల్లేసింది నన్నే
నీ కాలి అందెల్లోని సంగీతమే సోకి
నీవైపే లాగేస్తుంది నన్నే
నీ పూల నవ్వుల్లోని ఆనందమే
తేనెల్లో ముంచేసింది కన్నే
నీకోసమే, నా… కళ్లే వాకిళ్లే తీసి చూసే ముంగిళ్లే
రోజూ ఇలా, నే… వేచే ఉన్నాలే ఊగే ప్రాణం నీవల్లే
ఎవరు చూడని ఈ అలజడిలో
కుదురు మరచిన నా ఎద సడిలో
ఎదురు చూస్తూ ప్రతి వేకువలో
నిదుర మరచిన రాతిరి ఒడిలో
నీ నీలి కన్నుల్లోని ఆకాశమే
Hmm…
నీ కాలి అందెల్లోని సంగీతమే సోకి
దేరాన దేరానన దేనా…

Also, Read About: