Prema Desam Song Lyrics – Shakti Movie

Prema Desam Song Lyrics in Telugu

ప్రేమదేశం యువరాణి పూతప్రాయం విరిబోణి

ఏరికోరి మెచ్చావే ఈ తోటరాముణ్ణి
ఆకతాయి అబ్బాయి హాయి పిలుపుల సన్నాయి
మనసుపైనే చల్లావే మంత్రాల సాంబ్రాణి
నా కనులు నా కలలు నిన్నే చూస్తున్నాయి
రావోయి రావోయి సిరి సిరి లేత సొగసుల మధుపాయి

దాయి దాయి దావోయి తీగనడుమిటు తేవోయి
లాయి లాయి లల్లాయి తీపి తికమక రాజేయి
బాపురే మెరుపులు వేయి తలపులో సుడి తిరిగాయి
చందన చర్చల తొందర మొదలయ్యి
ఛాంగురే వలపు సిపాయి గెలుచుకో కలికి తురాయి
రావోయి రావోయి సిరి సిరి లేత సొగసుల మధుపాయి

అందనంటూ నీ పరువం ఎన్ని పరుగులు తీసిందో
ఆగనంటూ నీ విరహం ఎంతగా వల విసిరిందో
నిన్నటికి మొన్నటి మొన్న జన్మ నీ వశమనుకున్నా
నువ్వే నే నోయ్ నేనే నువ్వోయి
ఈ ఋణం ఎన్నటిైదె నా యవ్వనం నీదనుకోనా
రావోయి రావోయి సిరి సిరి లేత సొగసుల మధుపాయి

Click here to know the details of :

My Name is Billa Song Lyrics – Billa Movie

My Name is Billa Song Lyrics in English

Nenunde Stylaa Ilaa Yedigaane Nee Anthala Yevaraina Salaam Aneyla
Adugadugu Okela Nadavanuga Yevela Yevaru Nanu Oohinchela
Ne Vala Visirithe Vila Vila Ne Nala Kadilithe Hala Gula
My Name Is Billa B For Billa Okate Sainyam La Vachhanilla
My Name Is Billa Bijili Billa Merupe Manishaithe Vuntaadila

Enemy Yevvadaina Yamudini Nenenanta Danger Khatham Chupistha
Bhayame Nakeduraina Daanne Banthaadestha Paathaalamlo Paathestha
Na Kadam Piduguku Chali Jwaram Aayudham Naakadi Aaropraanam
My Name Is Billa Thunder Billa Naake Edurochhi Nilichedela
My Name Is Billa Tiger Billa Panja Guri Pedithe Thappedela

Manishini Nammanu Nenu Manassunu
Vaadanu Nenu Needai Nanne Chusthunta
Mudo Kanne Kannu Muppe Raanivvanu Maranam Paine Gelusthaa
Naa Gatham Ninnati Thone Khatham Ee Kshanam Repo Raade Ranam
My Name Is Billa Deadly Billa Dooke Laava Ni Aapedelaa
My Name Is Billa Only Billa Yepudem Chesthano Cheppedelaa

Naa Pere Kanchanmala Song Lyrics – hankar Dada M.B.B.S Movie

Naa Pere Kanchanmala Song Lyrics in Telugu

నావయసే పాదరసం….నేనసలే చిన్న రసం

నాపెదవే ద్రాక్షరసం నానడుమే నాగస్వరం
నాసోకు పూలరసం నాచూపు నీకు వరం
అందిట్లో ఆడతనం అందిస్తా మూలధనం…ఓయ్….
హే…నా పేరే కాంచనమాల నా వయసే గరమ్ మసాలా
తందాన తాన అంటు మోగనీ తబలా
అ: హే….రావే నా రస రంగీలా నీ గుట్టే నా రసగుల్లా
తైతక్కలాడుకుంటూ తాకితే గుబులా
ఆ: కలిసొస్తా కాని వేళ కైపెక్కే కన్నులా
నీదేరా రాకుమారా దోరగా రా ఊడుకుల ఊయ్యాలా
ఊ… నన్ను అల్లుకో అల్లుకో
ఆ..నన్ను గిల్లుకోరా

హే… నన్ను చంపుకో చంపుకో….. ఓ ….ఓ….ఓహ్
అ: ఊ….. నిన్ను తాకనా తాకనా
ఆ:నిన్ను చుట్టుకోనా
హే…ముద్దు పెట్టనా పెట్టనా…హొయ్….
కో:హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో….హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో….
హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో…. హాయ్యో….
ఆ: ఆ నీ రాకలో రాపిడుంది
నాసోకుల దోపిడుంది
నీ సోకుల దోపిడుంది
నీ దొంగ చుపుకే నా బెంగస్ తీరనా
నీ వుండిపో రాత్రికి
అ:నీ మీదనే మోజువుంది ఈ రోజునే రాజుకుంది
ఏ పోజు పెట్టినా ఈ పోరు తప్పునా తెల్లారిందీ ఆటకి
ఆ: మాయాబజార్ మల్లెపూలకి వేలాల వెర్రి నాకు రేగే
పారాహుషార్ పట్టుచిక్కెరో మామా ….మామా..మామా
అ: కావాలిలే కజ్జికాయలే నీ గిల్లికజ్జికాయలే
ఆడాలిలే గచ్చకాయలే భామ ఓ భామ ఓ భామ
ఆ: ఊ…నన్ను అల్లుకో అల్లుకో
ఆ: నన్ను గిల్లుకోరా
హే..నన్ను చంపుకో చంపుకో…ఓ…ఓ…ఓహ్ ||నాపేరే||
ఆ:ఓలమ్మో…

అ: నీ నవ్వులో చిచ్చువుంది నా గుండెలో గుచ్చుకుంది
ఏ మాట చెప్పినా ఆ మంట తీరునా నన్నాపకే ఎప్పుడూ
ఆ: నీ సూపులో సూదివుంది సూదంటులా లాగుతుంది
నీవంటు తొక్కిన నావంటి చెక్కన నేమోయలేనిప్పుడు
అ: బస్తీ సవాల్ బాలీవుడ్ చిత్రాంగి చీర కట్టదాయె
చారుమినార్ సెంటుబుడ్డివే భామ ఓ భామ ఓ భామ
ఆ: తాకించనా పూతరేకులే లేలేత కొత్త సోకులే
ఒడ్డించనా ముంజకాయలే మామా ఓమామా ఓ మామా
ఊ… నన్ను అల్లుకో అల్లుకో
ఆ: నన్ను గిల్లుకోరా
హే….నన్ను చంపుకో చంపుపో…ఓ….ఓ..ఓహ్
హే…నా పేరే
హొయ్

అ:కాంచనమాల
ఆ: నావయాసే
అ:గరమ్ మసాలా
ఆ: తందాన తాన అంటు మోగే ఈ తబలా
అ: హే…. రావే నా
కో: రస రంగీలా
అ: నీ బుగ్గే
కో: నా రసగుల్లా
అ:తైతక్కలాడుకుంటూ తాకితే గుబులా…లా…లా…హే…ఊయ్….
ఆ:ఆ….ఆహ…